Presentatie jaarplan coalitie Nederweert in Haaze-Hoof

20 juni 2019 13:00:21    

Presentatie jaarplan coalitie Nederweert in Haaze-Hoof

Op zaterdagmiddag 22 juni organiseert de coalitie van JAN, Nederweert Anders en D66 Nederweert een bijeenkomst om met inwoners terug te blikken op het eerste coalitiejaar én om met inwoners het jaarplan van de coalitie voor het komende coalitiejaar te bespreken. Alle inwoners van Nederweert zijn welkom om mee te denken op deze bijeenkomst.

Wat gaan ze doen?
De fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen zullen tijdens deze bijeenkomst de opbrengst van het afgelopen coalitiejaar presenteren. Vervolgens worden inwoners in de gelegenheid gesteld om hierover toelichtende vragen te stellen. In het tweede deel van de bijeenkomst presenteren de drie fractievoorzitters het jaarplan voor het komende jaar. Daarna zullen de fractievoorzitters van JAN, Nederweert Anders en D66 Nederweert met inwoners in gesprek gaan over de gemaakte keuzes en willen zij graag bij inwoners suggesties ophalen voor aanscherping en verbetering van deze plannen.

Wat houdt het jaarplan in?
Enkele maanden geleden is het Jaarplan 2019 bekend gemaakt. Voor de volledigheid is het complete Jaarplan 2019 als bijlage toegevoegd. Kortgezegd bevat het jaarplan de agenda van de coalitie voor het komende coalitiejaar. In het najaar presenteert de coalitie het Jaarplan 2020 met een vooruitblik naar 2021 en 2022. In het voorjaar van 2020 zullen de coalitiepartijen hierover een bijeenkomst met inwoners organiseren.

Waarom een openbare bijeenkomst?
Het coalitieakkoord is met een uniek openbaar proces tot stand gekomen, waarbij inwoners in meerdere sessies de onderhandelingen konden volgen en mee konden praten over de inhoud van het akkoord. De coalitie partijen willen de inwoners uitnodigen om ook mee te praten over de plannen voor de komende 3 jaar.

Waar vindt de bijeenkomst plaats?
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 22 juni van 13.00 tot 16.00 uur in Gemeenschapshuis Haaze-hoof aan het Aerthijsplein 3 in Ospel. Vanaf 12.30 uur is er een inloop met koffie en thee. Je bent van harte welkom: aanmelden is niet nodig. Houd er rekening mee dat parkeren op het Aerthijsplein vanwege Ospel kermis niet mogelijk is.

Bijlage
Jaarplan 2019

Het bericht Presentatie jaarplan coalitie Nederweert in Haaze-Hoof verscheen eerst op Nederweert24.

Lees meer »

Live

»

 

 

Copyright © 2019 nieuwslaatste.nl
E-mail: [email protected]
Powered by QCMS