Voorkom meeuwenoverlast

03 augustus 2019 04:31:04    

CASTRICUM – In Nederlandse dorpen en steden komen steeds meer meeuwen voor. Zij kunnen veel overlast veroorzaken. Zij nestelen graag op daken en zoeken voedsel in de omgeving. De meeste overlast doet zich voor tijdens het broedseizoen, ongeveer van april tot augustus.

De gemeente heeft uw hulp nodig om de overlast te verminderen. U kunt hiervoor het volgende doen:

– Voer geen vogels
– Voorkom dat meeuwen bij eetbaar afval kunnen komen. Meeuwen lusten bijna alles.
– Voer de meeuwen in geen geval
– Maak nestplekken op daken ontoegankelijk

U kunt het nestelen van meeuwen op daken voorkomen door bijvoorbeeld pinnen, draden of netten blijvend op het dak (laten) plaatsen. Heeft u al een nest op het dak dan mag het plaatsen alleen buiten het broedseizoen.

Let u bij het nemen van extra maatregelen wel op de flora- en faunawet. Meeuwen zijn in het wild voorkomende vogels, dus wettelijk beschermde dieren.

Het is verboden om meeuwen te doden, te verwonden, te vangen of opzettelijk te verontrusten.

Lees meer »

 

 

Copyright © 2019 nieuwslaatste.nl
E-mail: [email protected]
Powered by QCMS