Geschillencommissie doet uitspraak: Interpolis moet bestolen toerist gewoon uitbetalen

15 augustus 2019 12:34:15    

Een toerist die tijdens een vakantie op Ibiza werd bestolen van zijn handbagage, moet alsnog de volledige schade vergoed krijgen. Eerder wilde verzekeraar Interpolis niet volledig over de brug komen omdat de consument niet voorzichtig genoeg zou zijn geweest. De Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid besliste in dit geval anders.

De vrouw raakte haar handbagage kwijt toen ze uit de taxi stapte bij de luchthaven. Nadat de taxi was weggereden, constateerde ze dat haar tas was vergeten. Volgens de commissie heeft de taxichauffeur de tas gestolen. De verzekeraar wilde in eerste instantie een deel van de spullen uit de tas vergoeden. Volgens de verzekeringsvoorwaarden zijn diefstalgevoelige persoonlijke bezittingen alleen verzekerd als een verzekerde daar extra goed op let.

Volgens het Kifid is er slechts sprake geweest van een moment van onbedachtzaamheid, gelet ook op het zeer korte tijdsbestek waarin dit alles gebeurde. Om die reden moet Interpolis de volledige schade dekken. Bij het Kifid komen jaarlijks tientallen van dit soort klachten binnen. Lang niet alle klagers krijgen hun zin. Het klachteninstituut benadrukt dat per geval apart beoordeeld moet worden of er sprake is van voldoende of onvoldoende voorzichtigheid.

Juist de voorwaarde “normale voorzichtigheid” geeft ruimte voor discussie. Circa een op de vijf reisverzekeringsklachten bij Kifid had betrekking op dit begrip. Vooral in de zomervakantie worden veel claims over of toeristen al dan niet voorzichtig genoeg zijn geweest op reisverzekeringen ingediend. Volgens het Kifid bestaat er niet zoiets als een grijs gebied. Ook is het geen algemene regel dat sprake moet zijn van ernstige mate van schuld, voordat een verzekeraar zich kan beroepen op de ‘normale’ voorzichtigheidsclausule.

Volgens de Consumentenbond is er bij verzekeraars vaker sprake van het weigeren van betalingen op onjuiste gronden. De bond benadrukt dat een verzekeraar vrij is in het bepalen van de grens waarin hij dekking wil verlenen. “Het hangt bij deze schades echt af van de omstandigheden ter plaatse, zoals het Kifid ook al concludeert”, aldus de bond.

Anp

Geschillencommissie doet uitspraak: Interpolis moet bestolen toerist gewoon uitbetalen

Lees meer »